logo

경전공부

글 수 186
번호
제목
글쓴이
공지 불교입문의 주 내용 (wma파일 사용)
[레벨:10]관적
2012-11-20 122446
141 137 위대한 선사_17. 洞山 良价
[레벨:10]관적
2012-12-05 3427
140 136 위대한 선사_16. 臨濟 義玄
[레벨:10]관적
2012-12-05 3175
139 135 위대한 선사_15. 趙州從심(言+念)
[레벨:10]관적
2012-12-05 3183
138 134 위대한 선사_14. 黃檗 希運
[레벨:10]관적
2012-12-05 3157
137 133 위대한 선사_13. 百丈 懷海
[레벨:10]관적
2012-12-05 3161
136 132 위대한 선사_12. 馬祖 道一
[레벨:10]관적
2012-12-05 3174
135 131 위대한 선사_11. 靑原 行思
[레벨:10]관적
2012-12-05 3166
134 130 위대한 선사_10. 荷澤 神會
[레벨:10]관적
2012-12-05 3171
133 129 위대한 선사_9. 永嘉 玄覺
[레벨:10]관적
2012-12-05 3167
132 128 위대한 선사_8. 南岳 懷讓
[레벨:10]관적
2012-12-05 3228
131 127 위대한 선사_7. 大通 神秀
[레벨:10]관적
2012-12-05 3375
130 126 위대한 선사들의 흔적_6. 慧能
[레벨:10]관적
2012-12-05 3256
129 125 위대한 선사들의 흔적_5. 黃梅 弘忍
[레벨:10]관적
2012-12-05 3290
128 124 위대한 선서들의 흔적_4. 雙峰 道信
[레벨:10]관적
2012-12-05 3163
127 123 위대한 선서들의 흔적_3. 僧璨
[레벨:10]관적
2012-12-05 3159