logo

경전공부

글 수 186
번호
제목
글쓴이
공지 불교입문의 주 내용 (wma파일 사용)
[레벨:10]관적
2012-11-20 193613
186 182 승가_5. 불교사상의 현대적인 의의.....끝
[레벨:10]관적
2012-12-05 9779
185 181 승가_4. 승가의 경제
[레벨:10]관적
2012-12-05 8939
184 180 승가_3. 승가의 생활
[레벨:10]관적
2012-12-05 8488
183 179 승가_2. 승단의 규율
[레벨:10]관적
2012-12-05 8927
182 178 승가_1. 승단의 구성
[레벨:10]관적
2012-12-05 8035
181 177 육조단경의 思想的 意味
[레벨:10]관적
2012-12-05 9743
180 176 師가 說偈已하시고
[레벨:10]관적
2012-12-05 8454
179 175 吾今留一偈하야
[레벨:10]관적
2012-12-05 7492
178 174 問曰 未知從上佛祖의
[레벨:10]관적
2012-12-05 8113
177 173 大師가 七月八日에
[레벨:10]관적
2012-12-05 7151
176 172 法海上座가
[레벨:10]관적
2012-12-05 7648
175 171 10. 법보단경 유통을 당부하다[付囑流通]
[레벨:10]관적
2012-12-05 8575
174 170 9.법문하는 법을 일러주다[法門對示]
[레벨:10]관적
2012-12-05 8692
173 169 30. 薛簡曰 如何是大乘見解니잇고
[레벨:10]관적
2012-12-05 8360
172 168 8.당나라 왕조의 부름을 받다[唐朝徵詔]
[레벨:10]관적
2012-12-05 8541