logo

경전공부

번호
제목
글쓴이
11 11. 宗師이라 亦有多病하니_끝
[레벨:10]관적
2012-10-10 13736
10 10. 有罪卽懺悔하고
[레벨:10]관적
2012-10-10 6271
9 9. 其所以以此니라.
[레벨:10]관적
2012-10-10 6346
8 8. 然卽寄語自性彌陀者하노니
[레벨:10]관적
2012-10-10 6157
7 7. 無德之人은 不依佛戒하며
[레벨:10]관적
2012-10-10 6640
6 6. 迷心修道는 但助無明이니라.
[레벨:10]관적
2012-10-10 7026
5 선가귀감_5
[레벨:10]관적
2012-08-25 6586
4 諸佛은 說弓하시고
[레벨:10]관적
2012-08-25 6773
3 强立種種名字하야
[레벨:10]관적
2012-08-25 6309
2 선가귀감 _ 서(序)
[레벨:10]관적
2012-07-25 7154
1 선가귀감(禪家龜鑑)_曹溪 退隱 術
[레벨:10]관적
2012-07-25 7183